1. Νίκος Κορωνάκης
1. Νίκος Κορωνάκης
2. Γιώργος Κουτσογιάννης
2. Γιώργος Κουτσογιάννης
3. Juan Antonio
3. Juan Antonio
4. Γιάννης Λεγάκης


4. Γιάννης Λεγάκης
5. DJ Stathis
5. DJ Stathis
6. Μπάμπης Σουλαΐδης
6. Μπάμπης Σουλαΐδης
7. Αντώνης Αντωνίου
7. Αντώνης Αντωνίου
8. Αντώνης Δημητρίου
8. Αντώνης Δημητρίου